Home

Welkom

In de eerste plaats van harte welkom op de site van de Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland. Wij waarderen het dat u onze site bezoekt.


De Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland doet en wil zijn wat in haar naam is vervat, te weten het herdenken van het Joodse Leven in de toenmalige gemeenten Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis, die thans de gemeente Zwartewaterland vormen.Bestuur


Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • De heer B. (Barend) A. Vinke, voorzitter (Zwartsluis)
 • De heer R. (Roel) Kleine, secretaris (Hasselt)
 • De heer N. (Nathan) van Seters, penningmeester (Genemuiden)
 • Mevrouw M. (Mae) Voors, algemeen lid (Hasselt)
 • Mevrouw A. (Aletta) Mateboer, algemeen lid (Genemuiden)
 • De heer W. (Wout) van Olst, algemeen lid (Genemuiden)
 • Mevrouw E. (Ellen) Hilhorst, algemeen lid (Genemuiden)
 • Mevrouw P. (Pleunie) Schoonewelle, algemeen lid (Zwartsluis)
 • De heer L. (Leo) Stam, algemeen lid (Zwartsluis)
 • De heer F. (Frans) Koffrie, algemeen lid (Hasselt)Doelstelling


Onze activiteiten vinden hun grondslag in artikel 2 van de staten van de stichting, die luidt als volgt: “De stichting heeft ten doel naam en gezicht te geven aan de Joodse inwoners van de gemeenten die thans de gemeente Zwartewaterland vormen, die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en om de herinnering aan de Joodse gemeenschappen waarvan zij deel uitmaakten levend te houden, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) aanbrengen en onderhouden van herinneringstekens op één of meer plaatsen in de gemeente Zwartewaterland, het verzorgen van publicaties, het organiseren en ondersteunen van activiteiten met een educatief en algemeen vormend karakter en het verwerven van de benodigde fondsen.”Geplande activiteiten


Voor de komende tijd wil de stichting zich richten op:

 • het verlenen van financiële faciliteiten aan basisscholen in Zwartewaterland om met groep 7 of 8 een bezoek te brengen aan het herinneringscentrum Kamp Westerbork;
 • het verwerken van interviews die in Zwartsluis onder de oudere bevolking zijn gehouden tot een boek;
 • het organiseren van excursies e.d. binnen het kader van de doelstelling van de stichting voor onze donateurs en belangstellenden.
Het leggen van zogenaamde struikelstenen bij de woningen in Zwartsluis van waaruit zij in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen (2014).
Het oprichten van een herinneringsmonument bij de Joodse begraafplaats in Hasselt, waarop de namen van de uit Hasselt weggevoerde joden zijn vermeld, hun geboortejaar en de dag waarop zij in het desbetreffende vernietigingskamp zijn omgebracht (2015).
Medewerking aan de publicatie van het boek ‘Voor ons komt de bevrijding te laat’ van Geke Mateboer (2015).
Het organiseren van tentoonstellingen in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis over het Joodse leven (2015).
Deelname aan het lezen in het herinneringscentrum Kamp Westerbork van de namen van de 102.000 uit Nederland weggevoerde joden (2015).
Deelname van de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking op 4 mei en het leggen van kransen bij de desbetreffende herinneringsmonumenten in de 3 kernen van Zwartewaterland.
Het maken van een PowerPointpresentatie over de joden in de Tweede Wereldoorlog voor groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Zwartewaterland (2016).
Het houden van een lezing door de heer Louk de Liever, die als kind twee concentratiekampen heeft overleefd (2016).
Het organiseren van een excursie voor donateurs en andere belangstellenden naar herinneringscentrum Kamp Westerbork (2017).
Het uitgeven van de brochure ‘Een moment voor een monument...’ (2017), geschreven door onze toenmalige secretaris Peter Ros.
Het verlenen van financiële faciliteiten aan basisscholen in de gemeente Zwartewaterland om een bezoek van de groepen 7 of 8 aan het herinneringscentrum Kamp Westerbork mede mogelijk te maken (2017).