Donateurs

Donateurs


De donateurs van onze stichting maken de realisering van onze plannen mogelijk.


Daarom zijn wij op zoek naar mensen die:


achter de doelstelling van de stichting staan;

bereid zijn de stichting financieel te steunen.


Deze doelgroep is voor ons niet alleen belangrijk voor onze inkomsten voor het realiseren van onze plannen, maar ook om hiermee tot uitdrukking te brengen dat de doelstelling van onze stichting gedragen wordt door (een groot deel van) de inwoners van de gemeente (en andere geïnteresseerden).


Wilt u ons steunen bij het bereiken van ons doel? Meld u dan aan als donateur van de stichting. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester.